Химически продукти

CPV code: 24000000-4.

Parent caregory: BG.

Sub categories

24000000-4: Химически продукти
24100000-5: Газове
24200000-6: Оцветители и пигментни вещества
24300000-7: Неорганични и органични химични продукти с основен характер
24400000-8: Азотни торове и съединения
24500000-9: Пластмаси в първични форми
24600000-0: Експлозиви
24900000-3: Фини и различни видове химически продукти

Change language

Химически продукти
Chemické výrobky
Kemiske produkter
Chemische Erzeugnisse
Χημικά προϊόντα
Chemical products
Productos químicos
Keemiatooted
Kemialliset tuotteet
Produits chimiques
Chemical products
Vegyipari termékek
Sostanze chimiche
Chemijos produktai
Ķīmiskie produkti
Prodotti kimiċi
Chemische producten
Produkty chemiczne
Produtos químicos
Produse chimice
Chemické výrobky
Kemični proizvodi
Kemiska produkter