Chemické výrobky

CPV code: 24000000-4.

Parent caregory: CS.

Sub categories

24000000-4: Chemické výrobky
24100000-5: Plyny
24200000-6: Barviva a pigmenty
24300000-7: Základní anorganické a organické chemické látky
24400000-8: Hnojiva a dusíkaté sloučeniny
24500000-9: Plasty v primárních formách
24600000-0: Výbušniny
24900000-3: Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky

Change language

Химически продукти
Chemické výrobky
Kemiske produkter
Chemische Erzeugnisse
Χημικά προϊόντα
Chemical products
Productos químicos
Keemiatooted
Kemialliset tuotteet
Produits chimiques
Chemical products
Vegyipari termékek
Sostanze chimiche
Chemijos produktai
Ķīmiskie produkti
Prodotti kimiċi
Chemische producten
Produkty chemiczne
Produtos químicos
Produse chimice
Chemické výrobky
Kemični proizvodi
Kemiska produkter