Kemiske produkter

CPV code: 24000000-4.

Parent caregory: DA.

Sub categories

24000000-4: Kemiske produkter
24100000-5: Gasser
24200000-6: Farvestoffer og pigmenter
24300000-7: Uorganiske og organiske basiskemikalier
24400000-8: Gødningsstoffer og nitrogenforbindelser
24500000-9: Plast i primær form
24600000-0: Sprængstoffer
24900000-3: Finkemikalier og diverse kemikalier

Change language

Химически продукти
Chemické výrobky
Kemiske produkter
Chemische Erzeugnisse
Χημικά προϊόντα
Chemical products
Productos químicos
Keemiatooted
Kemialliset tuotteet
Produits chimiques
Chemical products
Vegyipari termékek
Sostanze chimiche
Chemijos produktai
Ķīmiskie produkti
Prodotti kimiċi
Chemische producten
Produkty chemiczne
Produtos químicos
Produse chimice
Chemické výrobky
Kemični proizvodi
Kemiska produkter