Keemiatooted

CPV code: 24000000-4.

Parent caregory: ET.

Sub categories

24000000-4: Keemiatooted
24100000-5: Gaasid
24200000-6: Värvid ja pigmendid
24300000-7: Anorgaanilised ja orgaanilised põhikemikaalid
24400000-8: Väetised ja lämmastikuühendid
24500000-9: Plastid algkujul
24600000-0: Lõhkeained
24900000-3: Peenkemikaalid ja mitmesugused keemiatooted

Change language

Химически продукти
Chemické výrobky
Kemiske produkter
Chemische Erzeugnisse
Χημικά προϊόντα
Chemical products
Productos químicos
Keemiatooted
Kemialliset tuotteet
Produits chimiques
Chemical products
Vegyipari termékek
Sostanze chimiche
Chemijos produktai
Ķīmiskie produkti
Prodotti kimiċi
Chemische producten
Produkty chemiczne
Produtos químicos
Produse chimice
Chemické výrobky
Kemični proizvodi
Kemiska produkter