Ķīmiskie produkti

CPV code: 24000000-4.

Parent caregory: LV.

Sub categories

24000000-4: Ķīmiskie produkti
24100000-5: Gāzes
24200000-6: Krāsvielas un krāsu pigmenti
24300000-7: Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas
24400000-8: Mēslojumi un slāpekļa savienojumi
24500000-9: Plastmasa primārajās formās
24600000-0: Sprāgstvielas
24900000-3: Ķīmiskie produkti ar augstu tīrības pakāpi un dažādi ķīmiskie produkti

Change language

Химически продукти
Chemické výrobky
Kemiske produkter
Chemische Erzeugnisse
Χημικά προϊόντα
Chemical products
Productos químicos
Keemiatooted
Kemialliset tuotteet
Produits chimiques
Chemical products
Vegyipari termékek
Sostanze chimiche
Chemijos produktai
Ķīmiskie produkti
Prodotti kimiċi
Chemische producten
Produkty chemiczne
Produtos químicos
Produse chimice
Chemické výrobky
Kemični proizvodi
Kemiska produkter