Produkty chemiczne

CPV code: 24000000-4.

Parent caregory: PL.

Sub categories

24000000-4: Produkty chemiczne
24100000-5: Gazy
24200000-6: Barwniki i pigmenty
24300000-7: Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24400000-8: Nawozy azotowe i związki azotu
24500000-9: Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
24600000-0: Materiały wybuchowe
24900000-3: Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne

Change language

Химически продукти
Chemické výrobky
Kemiske produkter
Chemische Erzeugnisse
Χημικά προϊόντα
Chemical products
Productos químicos
Keemiatooted
Kemialliset tuotteet
Produits chimiques
Chemical products
Vegyipari termékek
Sostanze chimiche
Chemijos produktai
Ķīmiskie produkti
Prodotti kimiċi
Chemische producten
Produkty chemiczne
Produtos químicos
Produse chimice
Chemické výrobky
Kemični proizvodi
Kemiska produkter