Kemični proizvodi

CPV code: 24000000-4.

Parent caregory: SL.

Sub categories

24000000-4: Kemični proizvodi
24100000-5: Plini
24200000-6: Barve in pigmenti
24300000-7: Osnovne anorganske in organske kemikalije
24400000-8: Gnojila in dušikove spojine
24500000-9: Plastične mase v primarnih oblikah
24600000-0: Razstreliva
24900000-3: Fini in različni kemični proizvodi

Change language

Химически продукти
Chemické výrobky
Kemiske produkter
Chemische Erzeugnisse
Χημικά προϊόντα
Chemical products
Productos químicos
Keemiatooted
Kemialliset tuotteet
Produits chimiques
Chemical products
Vegyipari termékek
Sostanze chimiche
Chemijos produktai
Ķīmiskie produkti
Prodotti kimiċi
Chemische producten
Produkty chemiczne
Produtos químicos
Produse chimice
Chemické výrobky
Kemični proizvodi
Kemiska produkter